Partneři

Containall o.p.s. by nemohl fungovat bez důležitých partnerů a sponzorů. Touto cestou všem sponzorům a dárcům děkujeme za příspěvky, spolupráci a pomoc.

hlavní partneři

partneři