Historie

Containall o.p.s. vznikla v roce 2013 za účelem provozu stejnojmenného kulturního centra na Malé Straně. V průběhu několika let se její aktivity rozrostly a organizace Containall se stala nedílnou součástí pražské kulturní scény.


Tři roky po svém založení stála u zrodu kulturního centra Stalin v Letenských sadech a také byla u vzniku Kampusu Hyb 4 (Kampus Karlovy Univerzity). Již od svých začátků na Malé Straně organizuje site-specific přehlídku mladého umění POKOJE, která v současnosti slouží jako jedinečná platforma sdružující všechny umělecké vysoké školy z České republiky.